Tử vi trọn đời

TỬ VI TUỔI ẤT MÙI 2015 – NỮ MẠNG

Nữ mạng – Ất Mùi Cung KHẢM Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GÀ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng   TỔNG QUAN: Ất Mùi cung Khảm mạng Kim, Vàng trong cát trắng dễ gì tìm ra. Thuận sinh Thìn, Tuất, Sửu, …

Xem tiếp »

TỬ VI TUỔI ẤT MÙI 2015 – NAM MẠNG

Nam mạng – Ất Mùi Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (an mạng phú quý) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GÀ Ông Quan Đế độ mạng   TỔNG QUAN: Đoán xem số mạng tuổi này, Vàng …

Xem tiếp »