Hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc

WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam vừa xây dựng bộ infographic hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc.

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Rửa tay thường xuyên và đúng cách
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc - 2

Nhấn để phóng to ảnh

Tăng cường vệ sinh đường hô hấp thật tốt
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc - 3

Nhấn để phóng to ảnh

Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc - 4

Nhấn để phóng to ảnh

Tham vấn các khuyến cáo về đi lại trước khi đi công tác
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc - 5

Nhấn để phóng to ảnh

Khuyến cáo mới nhất của WHO về biện pháp phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

Thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể

WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc - 6

Nhấn để phóng to ảnh

Tuân thủ các hạn chế về đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc - 7

Nhấn để phóng to ảnh

Khuyến cáo những người bị ốm hãy ở nhà
WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc - 8

Nhấn để phóng to ảnh

Nguồn: https://dantri.com.vn/viec-lam/who-khuyen-cao-cach-phong-chong-covid-19-tai-noi-lam-viec-20200309133231111.htm